Skip to main content

แผ่นรองเมาส์ EGA X BUFFET CHANNEL

GAMING MOUSE MAT BY EGA X BUFFET CHANNEL

แผ่นรองเมาส์ รุ่น TYPE MP555 เป็นรุ่นพิเศษที่ทาง EGA ร่วมมือกับทาง Buffet Channel ในการออกแบบดีไซน์แผ่นรองเมาส์รุ่นนี้ ดีไซน์แผ่นรองเมาส์ขนาดใหญ่ ตัวผืนผ้าเป็นแบบ Speed ทำให้การควบคุมเมาส์มีความคล่องตัวว่องไวและยังป้องกันน้ำได้อีกด้วย ใต้ล่างมี Anti Slip เกาะติดทุกพื้นผิว ป้องกันแผ่นรองเมาส์ขยับในขณะใช้ทำงานหรือเล่นเกมส์

รายละเอียดสินค้า

  • รุ่นพิเศษที่ทาง EGA ร่วมมือกับทาง Buffet Channel
  • ดีไซน์แผ่นรองเมาส์ขนาดใหญ่
  • ตัวผืนผ้าเป็นแบบ Speed ทำให้ควบคุมเมาส์ได้ดี
  • มี Waterproof ป้องกันน้ำ
  • ด้านล่างมี Anti Slip เกาะติดทุกพื้นผิวในขณะใช้งาน
สั่งซื้อสินค้า
Close Menu